Lexicon

  • Automatische vertaling: dit is een vertaling die uitsluitend wordt uitgevoerd door een computerprogramma, zonder tussenkomst van een menselijke vertaler. Dit in tegenstelling tot ‘computer aided translation’ (zie hierna). Google Translate is een voorbeeld van een automatisch vertaalprogramma. Automatische vertaalmachines zijn nog altijd niet in staat om accuraat te vertalen en genereren vaak lachwekkende teksten.
  • Brontaal: de taal van de oorspronkelijke tekst (brontekst).
  • Brontekst: de tekst die u aanlevert om te vertalen.
  • CAT of Computer Aided Translation: deze term omvat alle digitale tools die worden gebruikt bij het vertalen, bijvoorbeeld een Translation Memory (vertaalgeheugen). Dit is een tool die tekstsegmenten samen met hun vertaling opslaat en de vertaling automatisch invult als hetzelfde segment verderop in de tekst of in andere teksten terugkomt. Dit is niet hetzelfde als automatische vertaling (zie hierboven). Een andere tool is de Term Base (terminologiebank), waarmee de vertaler voor elke klant een gepersonaliseerde terminologielijst opstelt. Deze tools zorgen voor optimale coherentie in de vertaling.
  • Doeltaal: de taal van de doeltekst (de vertaling).
  • Doeltekst: de vertaling, de tekst die u van ons krijgt.
  • Machinevertaling: een andere term voor ‘automatische vertaling’.

KALLIGRAM

Specialist
Ervaren

Professioneel
Betrouwbaar
Klantvriendelijk

Ook voor u aan de slag?

Ik vertaal uw teksten uit het Nederlands naar het Frans en uit het Frans naar het Nederlands. Voor een vrijblijvende prijsopgave kunt u contact opnemen via kalligram.translations@gmail.com of het online contactformulier invullen. U hoort zo spoedig mogelijk van mij.